ماگرتا | رسانه نوآور در حوزه های فناوری ، کسب و کار و سبک زندگی

رتبه 62
بازدید ماهانه 1,246,266
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 62.34%
ورودی مستقیم 37.51%
ریفرال 0.14%
میانگین تغییرات
11
41
34
بهترین رتبه 62 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه