پنجره واحد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیچیتال

رتبه 802
بازدید ماهانه 106,070
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
پنجره واحد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیچیتال
ورودی
ریفرال 48.62%
ورودی مستقیم 37.58%
موتورهای جستجو 13.06%
شبکه‌های اجتماعی 0.73%
میانگین تغییرات
322
613
324
بهترین رتبه 777 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه