بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

رتبه 4,457
بازدید ماهانه 21,525
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 62.54%
موتورهای جستجو 37.46%
میانگین تغییرات
335
300
315
بهترین رتبه 4,122 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه