الکسا ایران

بررسی و تحلیل رتبه سایت‌های برتر

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد - یکی از شــــرکت‌های گروه مالی پاسارگاد بوده واکنون در هلدینگ فناپ فعالیت می نماید.


  • 879 در ایران
  • 45,870 در جهان

آخرین تغییرات


میانگین تغییرات


12
136
217
بهترین رتبه 850 در 3 اردیبهشت 1400