نیک موزیک / دانلود آهنگ جدید

رتبه 95
بازدید ماهانه 939,829
دسته موسیقی
نیک موزیک / دانلود آهنگ جدید
ورودی
موتورهای جستجو 90.42%
ورودی مستقیم 9.15%
ریفرال 0.43%
میانگین تغییرات
6
29
37
بهترین رتبه 66 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه