دانلود آهنگ جدید - سلطان موزیک (آپدیت 2023 - 1402)

رتبه 87
بازدید ماهانه 1,039,343
دسته موسیقی
دانلود آهنگ جدید - سلطان موزیک (آپدیت 2023 - 1402)
ورودی
موتورهای جستجو 82.27%
ورودی مستقیم 17.73%
میانگین تغییرات
9
3
41
بهترین رتبه 27 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه