به بیش از هزارن پادکست‌ فارسی در وبسایت و اپلیکیشن ناملیک گوش دهید. برخی از بهترین پادکست های فارسی در ناملیک متولد شده‌اند و هر روز پادکست هایی در موضوعات مختلف به ناملیک اضافه می شوند.

رتبه 4,547
بازدید ماهانه 18,783
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 67.87%
ورودی مستقیم 31.32%
ریفرال 0.81%
میانگین تغییرات
117
51
691
بهترین رتبه 3,052 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه