لایسنس مارکت

رتبه 121
بازدید ماهانه 815,569
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
لایسنس مارکت
ورودی
ورودی مستقیم 50.51%
موتورهای جستجو 47.99%
ایمیل 0.75%
شبکه‌های اجتماعی 0.58%
ریفرال 0.16%
میانگین تغییرات
95
242
231
بهترین رتبه 121 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه