کارزار: بستر آنلاین کمپین‌های جمع آوری امضا

رتبه 563
بازدید ماهانه 160,107
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 52.45%
شبکه‌های اجتماعی 34.56%
موتورهای جستجو 12.99%
میانگین تغییرات
20
114
73
بهترین رتبه 449 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه