فروشگاه اینترنتی آی کالا

رتبه 9,924
بازدید ماهانه 9,072
دسته فروشگاه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 52.41%
موتورهای جستجو 30.65%
ریفرال 16.95%
میانگین تغییرات
1310
2816
2114
بهترین رتبه 3,341 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه