فرادرس – بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

رتبه 79
بازدید ماهانه 1,040,580
دسته کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی
فرادرس – بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی
ورودی
موتورهای جستجو 45.00%
ورودی مستقیم 31.00%
ریفرال 22.50%
شبکه‌های اجتماعی 1.00%
ایمیل 0.50%
میانگین تغییرات
11
15
9
بهترین رتبه 79 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه