دانشگاه ادیان و مذاهب

رتبه 1,818
بازدید ماهانه 46,997
دسته ایمان و اعتقادات
دانشگاه ادیان و مذاهب
ورودی
موتورهای جستجو 74.67%
ریفرال 15.86%
ورودی مستقیم 9.47%
میانگین تغییرات
68
848
234
بهترین رتبه 970 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه