با اطلاعات و آمار تحلیلی ترندیفای از جمله ورود و خروج پول هوشمند، حجم مشکوک، خرید هنگفت حقیقی، سرانه های معاملاتی و سیگنال اندیکاتورهای مختلف، درصد خطای معاملات خود را کاهش بدهید و به سوددهی مطمئن برسید.

رتبه 8,030
بازدید ماهانه 11,682
بدون تصویر
میانگین تغییرات
939
596
1294
بهترین رتبه 4,664 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه