بانک تجارت

رتبه 344
بازدید ماهانه 281,593
دسته اخبار و رسانه
بانک تجارت
ورودی
ورودی مستقیم 56.84%
موتورهای جستجو 31.94%
شبکه‌های اجتماعی 10.52%
ایمیل 0.70%
میانگین تغییرات
61
123
139
بهترین رتبه 184 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه