دانلود ترانه از سایت تارگت موزیک

رتبه 5,400
بازدید ماهانه 19,075
دسته موسیقی
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 72.10%
ریفرال 27.90%
میانگین تغییرات
774
2257
3435
بهترین رتبه 1,965 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه