دانشگاه تبریز

رتبه 1,498
بازدید ماهانه 52,857
دسته آموزش
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 47.71%
ورودی مستقیم 42.82%
ریفرال 9.47%
میانگین تغییرات
479
267
59
بهترین رتبه 859 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه