دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رتبه 1,412
بازدید ماهانه 53,055
دسته آموزش
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 87.20%
ورودی مستقیم 12.80%
میانگین تغییرات
203
38
249
بهترین رتبه 801 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه