دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

رتبه 1,553
بازدید ماهانه 54,393
دسته علم و آموزش
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ورودی
ورودی مستقیم 74.03%
موتورهای جستجو 25.97%
میانگین تغییرات
191
112
258
بهترین رتبه 1,317 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه