اسپرت آرتین مجری دوره ها و آموزش های تخصصی کیک بوکسینگ و موی تای به همراه ارائه برنامه های تخصصی آمادگی جسمانی و تغذیه ویژه رزمیکاران

رتبه 47,189
بازدید ماهانه 820
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه