اولين و تنها شانديز رسمی مشهد در كرج، شانديز عظيميه، رستوران شاندیز کرج،آدرس شاندیز کرج، رستوران شانديز البرز ، قیمت غذاهای شاندیز، شانديز کرج

رتبه 24,374
بازدید ماهانه 3,402
بدون تصویر
میانگین تغییرات
2846
396
11677
بهترین رتبه 15,876 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه