شانا

رتبه 1,044
بازدید ماهانه 72,199
دسته اخبار و رسانه
شانا
ورودی
موتورهای جستجو 59.34%
ورودی مستقیم 37.98%
ریفرال 2.68%
میانگین تغییرات
514
745
493
بهترین رتبه 1,044 در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه