شهر فکر تنها تولیدکننده انواع بازی های تخته ای در خاورمیانه است که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت دارد.

رتبه 6,059
بازدید ماهانه 14,865
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
327
3450
4992
بهترین رتبه 1,067 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه