صفحه نخست - سایت دانشگاه شاهد

رتبه 5,611
بازدید ماهانه 18,494
دسته آموزش
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 89.97%
موتورهای جستجو 10.03%
میانگین تغییرات
3456
3768
4686
بهترین رتبه 925 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه