به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری در ماده 100 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد تا در تأسیس صندوق­ های غیردولتی پژوهش و فناوری مشارکت نماید

رتبه 14,274
بازدید ماهانه 6,125
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
7399
29638
39871
بهترین رتبه 14,274 در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه