بازدیدها: 401744 هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای منابع طبیعی، نیازمند فعالیت‌های مستمر و جدی در راستای شناخت روشن و کامل عناصر و عوامل مؤثر در منابع طبیعی تجدیدشونده، نظیر آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم منطقه است. توسعه، حفظ، احیا و بهره‌برداری از منابع

رتبه 9,921
بازدید ماهانه 9,576
دسته علم و آموزش
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 98.20%
ورودی مستقیم 1.80%
میانگین تغییرات
801
11518
6166
بهترین رتبه 3,850 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه