پیچک

رتبه 290
بازدید ماهانه 358,335
دسته اخبار و رسانه
پیچک
ورودی
ورودی مستقیم 86.52%
موتورهای جستجو 12.03%
ریفرال 1.46%
میانگین تغییرات
86
2087
2195
بهترین رتبه 290 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه