فناوری اطلاعات ققنوس، تولید کننده سامانه های نرم افزاری مدیریت پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات، منابع انسانی، hse

رتبه 52,593
بازدید ماهانه 516
بدون تصویر
میانگین تغییرات
12449
18716
14885
بهترین رتبه 33,877 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه