پرشین وی

رتبه 6,564
بازدید ماهانه 15,844
دسته فروشگاه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 96.14%
موتورهای جستجو 3.86%
میانگین تغییرات
2072
16771
19150
بهترین رتبه 6,564 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه