پرشین استار : انواع متن های زیبا و عاشقانه، جملات خاص برای کپشن، بیو، پروفایل، پست و استوری، جمله های انگیزشی، شاخ، سنگین و فلسفی

رتبه 780
بازدید ماهانه 103,297
دسته اخبار و رسانه
پرشین استار : انواع متن های زیبا و عاشقانه، جملات خاص برای کپشن، بیو، پروفایل، پست و استوری، جمله های انگیزشی، شاخ، سنگین و فلسفی
ورودی
موتورهای جستجو 76.10%
ورودی مستقیم 23.12%
ریفرال 0.78%
میانگین تغییرات
44
281
119
بهترین رتبه 661 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه