پدال: مجله خودرو، ماشین و حمل و نقل

رتبه 498
بازدید ماهانه 176,626
دسته وسایل نقلیه
پدال: مجله خودرو، ماشین و حمل و نقل
ورودی
ورودی مستقیم 62.67%
موتورهای جستجو 29.04%
ریفرال 8.10%
شبکه‌های اجتماعی 0.19%
میانگین تغییرات
123
225
179
بهترین رتبه 352 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه