هر آنچه که یک معامله‌گر اختیار معامله (آپشن) نیاز دارد

رتبه 11,563
بازدید ماهانه 7,728
دسته سرمایه گذاری
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 54.90%
ورودی مستقیم 45.10%
میانگین تغییرات
4773
3214
1217
بهترین رتبه 6,790 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه