گروه تولیدی پیشنهاد در سال 1390 تأسیس گردیده. هدف از تأسیس این مجموعه طراحی و تولید کلیه‌ی محصولات پوشاک و همچنین محصولات وابسته‌ی به آن با در نظر گرفتن

رتبه 38,323
بازدید ماهانه 1,387
بدون تصویر
میانگین تغییرات
2163
16286
1412
بهترین رتبه 32,263 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه