ایرنیک (irnic) – ایرنیک

رتبه 706
بازدید ماهانه 123,134
دسته میزبانی وب و نام دامنه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 70.79%
موتورهای جستجو 23.80%
ایمیل 2.74%
ریفرال 2.03%
شبکه‌های اجتماعی 0.64%
میانگین تغییرات
332
549
138
بهترین رتبه 374 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه