ناکامولوژی - مطالعه استارتاپ‌ها و پروژه‌های شکست خورده

رتبه 42,894
بازدید ماهانه 1,004
بدون تصویر
میانگین تغییرات
1949
4258
11146
بهترین رتبه 31,748 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه