پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

رتبه 19
بازدید ماهانه 2,348,666
دسته موتورهای جستجو
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
ورودی
ورودی مستقیم 88.02%
موتورهای جستجو 8.04%
شبکه‌های اجتماعی 2.26%
ریفرال 1.67%
میانگین تغییرات
66
145
111
بهترین رتبه 19 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه