پایگاه ویدئویی مستضعفین تی وی مرجع ویدئوی گفتمان انقلاب اسلامی است که بر طبق نظام فکری امام خمینی و امام خامنه ای به تولید و انتشار کلیپ می پردازد

رتبه 18,844
بازدید ماهانه 4,348
بدون تصویر
میانگین تغییرات
10614
6218
5370
بهترین رتبه 15,793 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه