اولین و بزرگترین برگزارکننده آزمون آزمایشی تافل در ایران

رتبه 4,511
بازدید ماهانه 18,908
دسته دانشگاه ها و کالج ها
اولین و بزرگترین برگزارکننده آزمون آزمایشی تافل در ایران
ورودی
موتورهای جستجو 89.49%
ورودی مستقیم 10.51%
میانگین تغییرات
2448
2290
6287
بهترین رتبه 1,589 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه