مجموعه مانگاکا در سال 1395 و توسط حسین معمارزاده تاسیس شد ، این مجموعه با هدف رشد و معرفی این هنر غنی در ایران فعالیتش را اغاز کرده است و در نظر دارد با جذب و معرفی هنرمندان در این زمینه مانگای ایران را به سطح بسیار بالایی برساند.

رتبه 41,220
بازدید ماهانه 1,123
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه