لیبل کاغذی یا برچسب کاغذی جهت ثبت اطلاعات کالا بر روی بدنه ی یا پاکت الصاق می گردد و با دستگاه پرینتر لیبل یا لیبل پرینتر که لیبل زن نیز معروف می باشد صورت می پذیرد ، پرینتر انواع گوناگونی دارد که دستگاه پرینتر برچسب نوعی از پرینتر ها می باشد .

رتبه 24,137
بازدید ماهانه 3,455
بدون تصویر
میانگین تغییرات
1042
8009
5384
بهترین رتبه 15,712 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه