ژولی پولی مجله خبری و اینترنتی است که شامل عکسها و بیوگرافی بازیگران،عکس پروفایل، شرایط نگهداری انواع گل و گیاه آپارتمانی ، آشپزی آسان، جدیدترین اخبار می باشد.

رتبه 24,805
بازدید ماهانه 3,252
بدون تصویر
میانگین تغییرات
2342
2123
6585
بهترین رتبه 7,866 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه