مشاوره منابع انسانی و آموزش منابع انسانی (ساختار، شناسنامه و شرح شغل، ارزیابی مشاغل، جبران خدمت، مدیریت عملکرد، کارراهه، استعدادها و ...) روش هی گروپ hay group

رتبه 7,285
بازدید ماهانه 12,698
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
4987
1119
11901
بهترین رتبه 7,285 در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه