آکادمی آموزشی ایران یوگا اولین مرکز آموزش یوگا در کشور که به همت شادروان استاد کابوک در سال 1370 اولین دوره های رسمی و مربیگری یوگا را در ایران برگزار کرد.

رتبه 32,427
بازدید ماهانه 1,859
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
18368
15964
1457
بهترین رتبه 21,720 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه