این موسسه دارای سه پژوهشكده به نام‌های پژوهشكده پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، پژوهشكده مواد رنگزا و پژوهشكده فیزیك رنگ بوده و با جذب افراد متخصص و مجرب در سطوح دكترا و كارشناسی‌ارشد در رشته رنگ و صنایع وابسته به آن، از بدو تاسیس توانسته است در زمینه‌های

رتبه 2,969
بازدید ماهانه 27,537
دسته شیمی
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 62.62%
موتورهای جستجو 37.38%
میانگین تغییرات
342
336
438
بهترین رتبه 2,460 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه