دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه 422
بازدید ماهانه 230,125
دسته آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی
ورودی
ورودی مستقیم 50.92%
موتورهای جستجو 47.60%
ریفرال 0.78%
ایمیل 0.70%
میانگین تغییرات
893
186
99
بهترین رتبه 422 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه