آهنگ گیلکی | فولکلور گیلکی | گیله رپ | پاپ گیلکی

رتبه 6,092
بازدید ماهانه 14,424
بدون تصویر
میانگین تغییرات
3892
793
1971
بهترین رتبه 2,200 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه