گوی بلورین،انواع فال ، طالع بینی و پیشگویی -تاروت ، قهوه، کف بینی ،انواع طالع ابجد، اوراکل،طال بینی ماهانه ،طالع عشقی

رتبه 3,457
بازدید ماهانه 23,913
دسته اخبار و رسانه
گوی بلورین،انواع فال ، طالع بینی و پیشگویی  -تاروت ، قهوه، کف بینی ،انواع طالع ابجد، اوراکل،طال بینی ماهانه ،طالع عشقی
ورودی
ورودی مستقیم 94.54%
موتورهای جستجو 5.46%
میانگین تغییرات
826
823
2576
بهترین رتبه 881 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه