نتایج زنده فوتبال ایران و جهان - فوتبال 11

رتبه 734
بازدید ماهانه 118,050
دسته فوتبال
نتایج زنده فوتبال ایران و جهان - فوتبال 11
ورودی
موتورهای جستجو 66.57%
ورودی مستقیم 27.49%
ریفرال 5.94%
میانگین تغییرات
78
243
42
بهترین رتبه 656 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه