فن آوران حکیم موسسه آموزش عالی آزاد دارای مجوز از وزارت علوم است که فعالیت آن ارائه آموزش های گروه علوم انسانی مدیریت، حسابداری، روانشناسی

رتبه 16,362
بازدید ماهانه 5,667
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 60.83%
موتورهای جستجو 39.17%
میانگین تغییرات
24391
8787
3128
بهترین رتبه 10,633 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه