پژوهش و توسعه ناجی

رتبه 202
بازدید ماهانه 504,886
دسته اخبار و رسانه
بدون تصویر
ورودی
ریفرال 41.10%
ورودی مستقیم 33.83%
موتورهای جستجو 24.17%
ایمیل 0.76%
شبکه‌های اجتماعی 0.14%
میانگین تغییرات
86
113
29
بهترین رتبه 171 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه