امامت جمعه،دکتر دژکام امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه (نماینده رهبری) در استان فارس آیت الله دکتر دژکام، شامل اخبار شیراز،حوزه علمیه استان فارس

رتبه 62,870
بازدید ماهانه 183
بدون تصویر
میانگین تغییرات
35012
26838
45152
بهترین رتبه 17,718 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه